دیدار هیات رییسه و کارکنان و هیات علمی با جانباز جنگ تحمیلی