چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۵

حضور کارکنان و هیات علمی در غبار روبی گلزار شهدای میناب بهمن ۹۷