دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۹

حضور اعضای دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب در راهپیمایی ١٣ آبان

هیات رئیسه ، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب در راهپیمایی ١٣ آبان ٩٧