بزرگداشت روز درختکاری ۱۳۹۶

بزرگداشت روز درختکاری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب