اردوی جهادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب در روستای تلنگ آهوگانی میناب

اردوی جهادی در روستای تلنگ آهوگانی میناب توسط گروه جهادی شهید صداقت زاهدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب برگزار شد. در این اردو یک سرویس بهداشتی و حمام ساخته شد و همچنین به مناسبت اربعین حسینی مراسم روضه خوانی و سینه زنی به همراه پخت غذای نذری در بین همه اهالی روستا برگزار گردید.