نمایه دروس

نوشته شده توسط مدیر سایت.

 

کارشناسی ارشد حقوق عمومی - حقوق - کاردانی پیوسته الکترونیک تاسیسات تهویه مطبوع مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرومهندسی تکنولوژی الکترونیکمهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتیمکانیک خودروآموزش و پرورش ابتداییتربیت معلم زبان و ادبیات فارسی (کاردانی)تربیت معلم زبان و ادبیات (کارشناسی)- کارشناسی ارشد ادبیات فارسی - کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

 

آموزش ریاضیآموزش زبان انگلیسی (کارشناسی) آموزش علوم تجربیتربیت معلم آموزش ریاضی (کاردانی)تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی (کاردانی) – تربیت معلم آموزش علوم تجربی – حسابداری علمی کاربردی حسابداری کاردانی پیوسته – مهندسی شیمیکارشناسی علمی کاربردی حسابداری