صندوق رفاه

مراحل تسويه حساب و باز پرداخت اقساط دانش آموختگان داراي دفترچه اقساط يا فيش نقدي بانک تجارت (به بخش اطلاعیه ها واقع در صفحه اول سایت مراجعه کنید)