برگزاری کارگاه آسیب شناسی عزاداری محرم

برگزاری کارگاه آسیب شناسی عزاداری محرم دفع خرافات در عزاداری ویژه کارکنان و هیات علمی توسط حاج آقا سفیدیان

در سالن کنفراس دانشگاه به مناسبت دهه محرم به مدت 10 روزبرگزار گردید که مدیر اجرایی دوره سرکار خانم نداقاسمی می باشند.

هدف از برگزاری این دوره آموزشی در ایام محرم آشنایی کارکنان و هیات علمی دانشگاه با فلسفه عزاداری ،شناخت خرافات موجود در عزاداری ،آشنایی با عوامل پدید آورنده و اشاعه خرافات در عزاداری ها و آسیب شناسی خرافات در عزاداری های می باشد . تا با بهره گیری از فلسفه قیام عاشورا و بکار گیری آن در زندگی اجتماعی خود بیش از پیش در پیشبرد اهداف دانشگاه کوشا باشند.