قابل توجه دانشجویان ارشد حقوق، برگزاری کلاس ها در تاریخ 26 و 27 فروردین ماه 1395

نوشته شده توسط مدیر سایت.

 کلاس های ارشد حقوق (غیر از کلاسهای دکتر فرخی) پنجشنبه و جمعه این هفته 26 و 27 فروردین 1395 برگزار می شود

کلاس های دکتر فرخی جمعه آینده (94/02/03) برگزار خواهد شد


اداره آموزش