عدم تشکیل کلاس آقای کامرانی- ارشد حقوق

نوشته شده توسط مدیر سایت.

قابل توجه دانشجویان ارشد حقوق

کلاس های دکتر کامرانی مورخ 21 اسفندماه 94 تشکیل نمی شود.

کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد