عدم تشکیل کلاس آقای بقایی - ارشد حقوق

نوشته شده توسط مدیر سایت.

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق

کلاس های آقای بقایی پنجشنبه بیستم اسفندماه 94 تشکیل نمی گردد

زمان برگزاری کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد