کلاس های خانم دکتر شمسی

نوشته شده توسط مدیر سایت.

 

قابل توجه دانشجویان محترم:

کلاس های خانم دکتر شمسی

   روزهای دوشنبه 25/8 و سه شنبه 26/8 و چهارشنبه 27/8/94

برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.