رئیس واحد میناب : تشکل‌های دانشجویی در توسعه فرهنگی دانشگاه‌ها نقش بسزایی دارند

رئیس واحد میناب :

تشکل‌های دانشجویی در توسعه فرهنگی دانشگاه‌ها نقش بسزایی دارند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب گفت: «تشکل‌های دانشجویی در توسعه فرهنگی دانشگاه‌ها نقش مهم و بسزایی را دارند چراکه موتور محرکه دانشگاه هستند و حضور پررنگ و فعال آنان قابل تحسین است.»

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر کمال جوانمرد در جمع اعضای شورای مرکزی تشکل اسلامی – سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان واحد میناب، اظهار کرد: «انجام فعالیت‌های دانشجویی در حوزه تشکل‌های اسلامی سیاسی یکی از ارکان اصلی و رسالت دانشگاه‌ها است که در این زمینه، دکتر میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نگاه و حمایت ویژه‌ای دارد.»

رئیس واحد میناب فعالیت تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشجویی را در راستای اسلامی شدن دانشگاه‌ها دانست و افزود: «برنامه‌ این تشکل‌ها زمینه‌ای مناسب برای حضور پررنگ دانشجویان فعال در عرصه‌های مختلف سیاسی و فرهنگی بر اساس تفکر و گرایش های مختلف است.»

جوانمرد گفت: «فعالان دانشجویی باید در چارچوب قانون و مقررات فعالیت سیاسی داشته باشند و با برنامه‌ها و عملکرد خود حفظ ارزش‌های نظام و انقلاب را در اولویت‌های کاری دانسته و در پیشبرد اهداف عالیه دانشگاه تلاش کنند.»