امتیازات مالی و اعتباری دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

 

 

1-   کمترین میزان شهریه در مقایسه با سایر دانشگاه های غیر دولتی

2-   اعطای تسهیلات از جمله:

1-   کمک هزینه پرداخت شهریه درون دانشگاهی هر ترم تا سقف 60% کل شهریه ترم (تا 3 میلیون ریال بدون ضمانت)

2-   کمک هزینه پرداخت شهریه (از سهمیه وزارت علوم به مدت 3 ترم هر ترم 5 میلیون ریال)

3-   کمک هزینه ازدواج (به ازای هر زوج دانشجو 200 میلیون ریال)

4-   کمک هزینه تغذیه

5-   کمک هزینه اجاره منزل