دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب

Islamic Azad Univercity, Minab Branch

دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸

اطلاعیه ها
minab-modir

دریافت پست الکترونیک

بدینوسیله به اطلاع کلیه اساتید و اعضای محترم هیأت علمی می‌رساند: جهت دریافت ایمیل با (دامین) دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب، از بخش فرمها فرم

ادامه مطلب
اخبار دانشگاه
minab-modir

متقاضیان اخذ تسهیلات بلندمدت

دانشجویان متقاضی اخذ تسهیلات بلند مدت وزارت علوم سریعا جهت تشکیل پرونده به صندوق رفاه دانشگاه مراجعه نمایند تذکر۱: دانشجویانی که قبلا سند تعهد تنظیم

ادامه مطلب