پنجشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۱

کارشناس فناوری اطلاعات و آمار

 

 

 

 

 

 

 

بنیامین انصاری

متولد ۱۳۶۵

کارشناسی: مهندسی نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ارشد: آموزش زبان انگلیسی