دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب

Islamic Azad Univercity, Minab Branch

شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸

غبار روبی گلزار شهدا به مناسبت هفته دفاع مقدس مهر ۹۸

غبار روبی گلزار شهدا با حضور کارکنان دانشگاه آزاد واحد میناب به مناسبت هفته دفاع مقدس مهر ۹۸