دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب

Islamic Azad Univercity, Minab Branch

شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸

دیدار با خانواده جانباز به مناسبت هفته دفاع مقدس

دیدار با جانباز و آزاده سرافراز حاج‌آقا ذاکری به مناسبت هفته دفاع مقدس