جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

مراحل درخواست وام وزارت علوم

-ورود به سايت bp.swf.ir با مرور گر IE اينترنت اكسپلورر

۲- نامنويسي از طريق منوي تشكيل پرونده توسط دانشجو)ويژه دانشجويان جديد)

۳-مراجعه به صندوق رفاه دانشگاه و تكميل فرم

۴-تاييد هويت دانشجو توسط صندوق رفاه دانشگاه

۵- ورود به سايت bp.swf.ir با مرور گر IE اينترنت اكسپلورر – قسمت پورتال  و درخواست وام شهريه بانك مهر(ويژه كليه متقاضيان تسهيلات)

يوزر و پسورد پيش فرض هردانشجو كد ملي با خط تيره مي باشد. پس از ورود اوليه دانشجو بايد پسورد خود را عوض نمايد

مثال:

 يوزر: ۱-۰۰۰۰۰۰-۳۴۲

پسورد :۱-۰۰۰۰۰۰-۳۴۲

۶-تاييد وام توسط صندوق رفاه وزارت علوم و ارسال ليست به بانك مهر

۷-ارسال پيامك به دانشجو و مراجعه به بانك مهر ايران جهت تشكيل پرونده