کمیسیون موارد خاص آموزشی

بهمن ۱۶, ۱۳۹۵
558 بازدید

وظايف و اختيارات کمیسیون موارد خاص   بررسی و رفع مشکلات آموزشی دانشجویان از نظر سنوات آموزشی ، شرایط اخراجی ، مرخصی ها ، ثبت نام با تاخیر و …که طبق بخشنامه ۲۳۴۴۸۳/۳۰ به تاریخ ۱۷/۶/۱۳۸۹ کمیسیون موارد خاص به واحد تفویض اختیار گردیده است .   اعضای کمیسیون موارد خاص نام و نام خانوادگی سمت در […]

وظايف و اختيارات کمیسیون موارد خاص  

بررسی و رفع مشکلات آموزشی دانشجویان از نظر سنوات آموزشی ، شرایط اخراجی ، مرخصی ها ، ثبت نام با تاخیر و …که طبق بخشنامه ۲۳۴۴۸۳/۳۰ به تاریخ ۱۷/۶/۱۳۸۹ کمیسیون موارد خاص به واحد تفویض اختیار گردیده است .

 

اعضای کمیسیون موارد خاص

نام و نام خانوادگی

سمت در دانشگاه

سمت در شورا

آقای دکتر حمید باقری دهبارز

ریاست دانشگاه

رئیس کمیسیون

آقای باقر بارانی نیا

معاون آموزش

دبیر کمیسیون

آقای حبیب خدادادی

مدیرگروه آموزشی

عضو کمیسیون

آقای قیس پورساربانی

کارشناس حقوقی واحد دانشگاهی

عضو کمیسیون

عبدالرضا شریفی

مدیرگروه آموزشی

عضو کمیسیون