تخفیف شهریه برای ورودیهای جدید

تخفیف شهریه برای ورودیهای جدید
شهریور ۱۴, ۱۳۹۷
587 بازدید

بیش از بیست رشته تحصیلی با تخفیف پنجاه درصدی شهریه مقطع تحصیلی نام رشته تخفيف شهريه۹۸-۹۷ کاردانی پیوسته الکتروتکنیک – الکترونیک عمومی ۵۰% کاردانی پیوسته الکتروتکنیک – تاسیسات الکتریکی ۵۰% کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری – معماری ۵۰% کاردانی پیوسته تاسیسات – تهویه مطبوع ۵۰% کاردانی ناپیوسته آموزش زبان و ادبیات فارسی ۵۰% کاردانی ناپیوسته […]

بیش از بیست رشته تحصیلی با تخفیف پنجاه درصدی شهریه

مقطع تحصیلی

نام رشته

تخفيف شهريه۹۸-۹۷

کاردانی پیوسته الکتروتکنیک – الکترونیک عمومی

۵۰%

کاردانی پیوسته الکتروتکنیک – تاسیسات الکتریکی

۵۰%

کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری – معماری

۵۰%

کاردانی پیوسته تاسیسات – تهویه مطبوع

۵۰%

کاردانی ناپیوسته آموزش زبان و ادبیات فارسی

۵۰%

کاردانی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

۵۰%

کاردانی ناپیوسته آموزش ریاضی

۵۰%

کاردانی ناپیوسته تربیت معلم آموزش علوم تجربی

۵۰%

کاردانی ناپیوسته کاردان فنی کارهای عمومی ساختمان

۵۰%

کاردانی ناپیوسته امور زراعی وباغی

۵۰%

کاردانی ناپیوسته نرم افزار کامپیوتر

۵۰%

کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر

۵۰%

کارشناسی پیوسته مهندسی معماری

۵۰%

کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی ۵۰%
کارشناسی ناپیوسته آموزش ریاضی

۵۰%

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک

۵۰%

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

۵۰%

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

۵۰%

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی بهره برداری نیروگاه

۵۰%

کارشناسی ناپیوسته معماری

۵۰%

کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرائی عمران

۵۰%