پذیرش مقاله عضو هیات علمی واحد میناب در نشریه مهندسی مکانیک ایران

پذیرش مقاله عضو هیات علمی واحد میناب در نشریه مهندسی مکانیک ایران
شهریور ۲۲, ۱۳۹۶
608 بازدید

مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب در ژورنال علوم و تکنولوژی ایران-مهندسی مکانیک منتشر شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، صمد غفاری مقاله خود با عنوان «اثرات وزش باد به عنوان چالشی برای عملکرد حرارتی سه برج خنک کن همراستا» را در نشریه علوم و تکنولوژی ایران- مهندسی مکانیک به‌نام دانشگاه آزاد […]

مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب در ژورنال علوم و تکنولوژی ایران-مهندسی مکانیک منتشر شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، صمد غفاری مقاله خود با عنوان «اثرات وزش باد به عنوان چالشی برای عملکرد حرارتی سه برج خنک کن همراستا» را در نشریه علوم و تکنولوژی ایران- مهندسی مکانیک به‌نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب منتشر کرد.

غفاری عضو هیات علمی و مدیر گروه رشته مکانیک واحد میناب و دانشجوی دکتری روزانه مهندسی مکانیک دانشگاه هرمزگان است.