پذیرش مجدد مقاله عضوهیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب در ژورنال علوم و تکنولوژی ایران-مهندسی مکانیک

پذیرش مجدد مقاله عضوهیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب در ژورنال علوم و تکنولوژی ایران-مهندسی مکانیک
شهریور ۲۶, ۱۳۹۶
665 بازدید

مهندس صمد غفاری با ارائه مقاله ای با عنوان Experimental Study on the Thermal Conductivity of Silver Nanoparticles Synthesized Using Sargassum Angostifolium مطالعه تجربی افزایش هدایت حرارتی بوسیله ذرات نانو نقره سنتز شده به روش سبز با استفاده از جلبک بنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب در معتبرترین مجله isi مهندسی مکانیک ایران با عنوان […]

مهندس صمد غفاری با ارائه مقاله ای با عنوان

Experimental Study on the Thermal Conductivity of Silver Nanoparticles Synthesized Using Sargassum Angostifolium

مطالعه تجربی افزایش هدایت حرارتی بوسیله ذرات نانو نقره سنتز شده

به روش سبز با استفاده از جلبک بنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب در معتبرترین مجله isi مهندسی مکانیک ایران با عنوان

“Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering.”

به چاپ رسید.شایان ذکر است مهندس صمد غفاری عضو هیات علمی و مدیر گروه رشته مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب و دانشجوی دکتری روزانه مهندسی مکانیک دانشگاه هرمزگان می باشند