تماس با ما

نشانی: استان هرمزگان ، شهرستان میناب، دانشگاه، کیلومتر ۷ جاده ی سندرک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب

تلفن: ۴۲۲۳۰۰۹۰-۴۲۲۲۸۸۵۰-۴۲۲۲۲۲۱۶

نمابر: ۰۷۶۴۲۲۳۰۰۹۰

کدپستی: ۷۹۸۱۶۳۷۷۶۶

پست الکترونیک: admin@iauminab.ac.ir