سامانه جدید آموزشی دانشگاه(آموزشیار)

سامانه جدید آموزشی دانشگاه(آموزشیار)
مهر ۲۳, ۱۳۹۹
194 بازدید

براساس مصوبه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی سامانه مدیریت یکپارچه امور آموزشی دانشگاه (آموزشیار) جایگزین سامانه قبلی(سیدا) دانشگاه گردیده است. جهت ورود به سامانه بر روی لینک زیر کلیک نمایید: سامانه مدیریت یکپارچه امور آموزشی دانشگاه(آموزشیار) راهنماي اخذ دروس عمومي نحوه كار با سامانه آموزشيار ويژه دانشجويان  

براساس مصوبه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی سامانه مدیریت یکپارچه امور آموزشی دانشگاه (آموزشیار) جایگزین سامانه قبلی(سیدا) دانشگاه گردیده است.

جهت ورود به سامانه بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

سامانه مدیریت یکپارچه امور آموزشی دانشگاه(آموزشیار)

راهنماي اخذ دروس عمومي

نحوه كار با سامانه آموزشيار ويژه دانشجويان