رفع مغایرت دروس در آموزشیار / وادانا

رفع مغایرت دروس  در آموزشیار /  وادانا
دی ۲۲, ۱۳۹۹
968 بازدید

قابل توجه كليه دانشجويان گرامي نظر به آخرین همگام سازی انتخاب واحد در نیمسال اول سال تحصیلی ۰۰-۹۹  در تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹، و برگزاری آزمون پایان ترم در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی (وادانا)  از تاريخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۹، دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی موظف اند، درصورت مشاهده مغایرت در دروس اخذ شده در آموزشیار و وادانا، تصوير […]

قابل توجه كليه دانشجويان گرامي

نظر به آخرین همگام سازی انتخاب واحد در نیمسال اول سال تحصیلی ۰۰-۹۹  در تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹، و برگزاری آزمون پایان ترم در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی (وادانا)  از تاريخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۹، دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی موظف اند، درصورت مشاهده مغایرت در دروس اخذ شده در آموزشیار و وادانا، تصوير انتخاب واحد (تصوير بايد خوانا باشد)، به همراه تصوير دروس وادانا خود را لغایت تا تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۹ به آدرس ایمیل admin@iauminab.ac.ir ارسال نمایند.

مهم:

  • در قسمت موضوع ايميل (Subject)، شماره دانشجويي+۹۹۱ درج شود.

  • متن ايميل بايد شامل:

  • شماره دانشجويي

  • نام و نام خانوادگي

  • كد ملي

  • نام و کد دقیق دروس آموزشیار که در سامانه وادانا وجود ندارند

بديهي است عدم توجه به اين پيام و عواقب ناشي از آن بر عهده دانشجو مي‌باشد.