دانشجو باید نگاه تطبیقی و تفکر تحلیلی داشته باشد

دانشجو باید نگاه تطبیقی و تفکر تحلیلی داشته باشد
آبان ۲۲, ۱۳۹۷
522 بازدید

رئیس نهاد رهبری دانشگاههای هرمزگان در واحد میناب: دانشجو باید نگاه تطبیقی و تفکر تحلیلی داشته باشد رئیس نماینده نهاد رهبری در دانشگاه های استان هرمزگان با حضور در دانشگاه آزاد واحد میناب با اساتید گروه معارف دانشجویان و اعضای هیأت علمی دیدار و گفتگو کردوی با اشاره به اینکه مسئله دانشجوی امروز با دانشجوی […]

رئیس نهاد رهبری دانشگاههای هرمزگان در واحد میناب: دانشجو باید نگاه تطبیقی و تفکر تحلیلی داشته باشد

رئیس نماینده نهاد رهبری در دانشگاه های استان هرمزگان با حضور در دانشگاه آزاد واحد میناب با اساتید گروه معارف دانشجویان و اعضای هیأت علمی دیدار و گفتگو کردوی با اشاره به اینکه مسئله دانشجوی امروز با دانشجوی اول انقلاب تفاوت داردو تنها جاییکه میتوان مسائل مربوطه را حل کرد دانشگاه می باشد نه کف خیابان افزود ما باید قاعده نیاز محور را عملیاتی کنیم ومسئولین باید برای بانشاط نمودن کلاسها و جذب دانشجویان تلاش کنند حجه الاسلام والمسلمین سید عباس تقوی سپس با اشاره به معضلات فرهنگی گفت دانشجو باید در دانشگاه احساس امنیت نماید وبرای رفع نگرانی‌ها آنان وجود کارگاه های مشاوره ویژه‌ اساتید و همچنین تشکیل مکانی برای پاسخ گویی به سوالات وشبهات دانشجویان را ضروری دانست

درآغاز این دیدار نیز رییس واحد میناب ضمن تشکر وخیرمقدم به بیان اهمیت دروس معارف پرداخت و گفت اساتید مربوطه باید بتوانند به سوالات وشبهات دانشجویان پاسخ گو باشند ودر راستای حمایت از کرسی های آزاداندیشی ونظریه پردازی که مورد تأکیدات مقام معظم رهبری مد ظله العالی است

وی با اشاره به اینکه مسئله دانشجوی امروز با دانشجوی اول انقلاب تفاوت داردو تنها جاییکه میتوان مسائل مربوطه را حل کرد دانشگاه می باشد نه کف خیابان افزود ما باید قاعده نیاز محور را عملیاتی کنیم ومسئولین باید برای بانشاط نمودن کلاسها و جذب دانشجویان تلاش کنند حجه الاسلام والمسلمین سید عباس تقوی سپس با اشاره به معضلات فرهنگی گفت دانشجو باید در دانشگاه احساس امنیت نماید وبرای رفع نگرانی‌ها آنان وجود کارگاه های مشاوره ویژه‌ اساتید و همچنین تشکیل مکانی برای پاسخ گویی به سوالات وشبهات دانشجویان را ضروری دانست

درآغاز این دیدار نیز رییس واحد میناب ضمن تشکر وخیرمقدم به بیان اهمیت دروس معارف پرداخت و گفت اساتید مربوطه باید بتوانند به سوالات وشبهات دانشجویان پاسخ گو باشند ودر راستای حمایت از کرسی های آزاداندیشی ونظریه پردازی که مورد تأکیدات مقام معظم رهبری مد ظله العالی است