دفاع پایان نامه با رویکرد اقتصاد مقاومتی در واحد میناب

دفاع پایان نامه با رویکرد اقتصاد مقاومتی در واحد میناب
شهریور ۲۹, ۱۳۹۶
654 بازدید

اولین جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان  کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب جلسه دفاع از پایان نامه های “بایسته های حقوقی اقتصاد مقاومتی ” و ” بایسته های انفال ودارایی های عمومی در اقتصاد مقاومتی” صبح امروز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب انجام شد. […]

اولین جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان  کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب

جلسه دفاع از پایان نامه های “بایسته های حقوقی اقتصاد مقاومتی ” و ” بایسته های انفال ودارایی های عمومی در اقتصاد مقاومتی” صبح امروز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب انجام شد.

در این جلسه که اولین دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی واحد نیز بود، دکتر حمید باقری دهبارز رییس واحد در این باره گفت: یکی از اهداف دانشگاه آزاد اسلامی جامه عمل پوشاندن به منویات مقام معظم رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی  است بنابراین در همین راستا و رفع دغدغه های معظم له و همچنین در جهت گشودن گره های علمی مسائل اقتصادی کشور با رویکرد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی حمایت از چنین پایان نامه هایی در دستور کار واحد قرار داد.

گفتنی است  دانشجویان محمد ذاکری وحیدر جلالیان به راهنمایی دکتر حمید باقری دهبارز ومشاوره دکتر یاسر روستایی وداوری دکتر عبدالنعیم شهریاری از پایان نامه های خود دفاع نمودند.