پنجشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۳

کارشناس امور شاهد و ایثارگر

کارشناس امور شاهد و ایثارگر

محمد ذاکری

متولد ۱۳۶۰

کارشناسی: مهندسی نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ارشد: مهندسی نرم افزار کامپیوتر